JAGUAR XJ

JAGUAR XJ

Jaguar-1แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างวิ่งทางยาวความเย็นลดลง ปัญหาเกิดจากคอมเพรสเซอร์แอร์ทำความเย็นบกพร่อง

© 2016 JIRA Auto Air. All rights reserved.