Chevrolet Sonic
  • 1221
  • 0

Chevrolet Sonic

chevrolet-sonic-2-1ซ่อมแอร์รถ Chevrolet Sonic แอร์ไม่มีความเย็นเย็นน้อยมากๆ ตรวจเช็คด้วยเครื่องพบว่าตู้แอร์รั่วต้องเปลี่ยนใหม่ Chevrolet Sonic ต้องรื้อคอนโซลออกทั้งหมดเพื่อทำการเปลี่ยนคอล์ยเย็นใหม่ พร้อมทำความสะอาดแผงคอย์ลร้อน, หม้อน้ำ, รวมถึงเคสเปลือกตู้แอร์ เราชำนาญในการถอดประกอบรถ Chevrolet ทุกรุ่น สบายใจซ่อมแอร์รถยนต์โดยทีมงานช่างของร้าน จิระออโต้แอร์

© 2017 JIRA Auto Air. All rights reserved.