HUMMER H3

HUMMER H3

Hummer-H3-2-11การล้างตู้แอร์ HUMMER H3 แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง มีกลิ่นอับชื้นมาจากตู้แอร์ ถอดตู้แอร์ออกมาสภาพภายในสกปรกมาก ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาโดยเฉพาะ พร้อมซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ภายในที่เสียหาย บุฟองน้ำใหม่ทั้งหมด แอร์กลับมาเย็นชื่นใจเหมือนเดิมครับ ซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์

© 2017 JIRA Auto Air. All rights reserved.