Mitsubishi  Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport

ซ่อมแอร์รถ Mitsubishi Pajero แอร์ไม่เย็น เติมน้ำยามาหลายครั้งแล้ว ตรวจเช็คพบรอยรั่วที่แผงคอยล์ร้อน ดำเนิดการแก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมรับประกัน ซ่อมเสร็จภายในวันเดียว

© 2017 JIRA Auto Air. All rights reserved.