BMW X3 E83

BMW X3 E83

BMW-X3-1
ภาพการรื้อคอนโซลหน้ารถ BMW X3 E83 แอร์เย็นไม่เต็มที่รถติดๆ แอร์ไม่มีความเย็นเลย ตรวจเช็คอย่างดีด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วพบว่า ปัญหาเกิดจากตัวคอยล์เย็น ต้องรื้อคอนโซลหน้ารถทั้งหมด สำหรับรถ BMW X3 E83 นั้น ก่อนรื้อคอนโซลและหลังประกอบเสร็จ ต้องใช้เครื่องมือพิเศษตรวจสอบและเซ็ตโปรแกรมต่างๆทั้งหมด โดยทีมงานช่าง จิระออโต้แอร์

© 2017 JIRA Auto Air. All rights reserved.