JAGUAR XJ
  • 1794
  • 0

JAGUAR XJ

Jaguar-1ซ่อมแอร์รถ Jaguar xj แอร์ไม่เย็น เย็นบ้างไม่เย็นบ้างวิ่งทางยาวความเย็นลดลง ปัญหาเกิดจากคอมเพรสเซอร์แอร์ทำความเย็นบกพร่อง

© 2017 JIRA Auto Air. All rights reserved.