Mazda RX8

Mazda RX8

ซ่อมแอร์ Mazda RX8 แอร์ไม่เย็น แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง วิ่งทางยาวความเย็นหาย รวมถึงอาการอื่นๆเช่น ตู้แอร์รั่ว คอมแอร์เสีย คอมแอร์ไม่ทำงาน แอร์เย็นไม่เท่ากัน แอร์เย็นแค่ฝั่งเดียว มีลมร้อนผสมออกมา วิ่งถึงเย็นจอดไม่เย็น ขับๆอยู่ความเย็นลดลง Mazda RX8 อาการแบบนี้ ศูนย์ซ่อมแอร์รถยนต์จิระออโต้แอร์ แก้ไขให้ท่านได้โดยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ในการรื้อประกอบ Mazda ทุกรุ่นครับ

Copyright © 2021 JIRA Auto Air. All rights reserved.   |   นโยบายความเป็นส่วนตัว