MINI COOPER

MINI COOPER

mini-1MINI COOPER ตรวจเช็คจนแน่ใจแล้วว่าเสียที่คอมเพรสเซอร์แอร์ ถอดคอมเพรสเซอร์แอร์ออกมาตรวจเช็คแล้ว ไม่สามารถซ่อมได้ ตัวเสื้อคอมแตกรั่ว จึงต้องเปลี่ยนลูกใหม่ ถอดแผงคอนเด็นเซอร์แอร์ และระบบทางเดินน้ำยาทั้งหมด ออกมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาโดยเฉพาะให้สะอาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์แอร์

Copyright © 2021 JIRA Auto Air. All rights reserved.   |   นโยบายความเป็นส่วนตัว