PORSCHE 911 CARRERA S

PORSCHE 911 CARRERA S

P0RSCHE911-1คอมไม่มีกำลังอัด PORSCHE 911 CARRERA S แอร์เย็นไม่เต็มที่สู้แดดไม่ไหว ตรวจเช็คแล้วพบว่าปัญหามาจากคอมเพรสเซอร์แอร์และระบบทางเดินน้ำยาแอร์บกพร่อง ถอดตัวคอมออกมาตรวจเช็คสภาพภายในแล้วพบว่า โดยรวมสภาพคอมเพรสเซอร์ยังดีอยู่ สามารถซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียได้ เสียหายไม่มากซ่อมได้เราซ่อมให้ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก เราทําวันเดียวเสร็จโดยทีมงานที่มีฝีมือ สบายใจซ่อมแอร์รถยนต์โดยทีมงานช่าง จิระออโต้แอร์

Copyright © 2021 JIRA Auto Air. All rights reserved.   |   นโยบายความเป็นส่วนตัว