Porsche Cayman 987

Porsche Cayman 987

ซ่อมแอร์ Porsche Cayman 987 แอร์ไม่เย็น มีกลิ่นเหม็นอับชื้นมาจากตู้แอร์ ต้องถอดตู้แอร์ออกมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาโดยเฉพาะ พร้อมซ่อมแซมฟองน้ำภายในที่เสียหาย บุฟองน้ำใหม่ทั้งหมด แทนที่ฟองน้ำเก่าที่เสื่อมสภาพ ใช้ช่างที่มีประสบการณ์ในการถอดประกอบ แอร์กลับมาเย็นสะอาดชื่นใจเหมือนเดิมครับ ซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์

Copyright © 2021 JIRA Auto Air. All rights reserved.   |   นโยบายความเป็นส่วนตัว