HOME Forums ปรึกษาปัญหาแอร์รถยนต์ แอร์รถนิสสันจู๊ค ไม่มีความเย็นครับ Reply To: แอร์รถนิสสันจู๊ค ไม่มีความเย็นครับ

#7936 Reply

จิระออโต้แอร์

สวัสดีครับ
โดยรวมจากอาการที่ว่ามามีความเป็นไปได้ครับที่จะมีจุดรั่วซึม แนะนำให้นำรถเข้ามาตรวจเช็คนะครับ
ว่าสาเหตุเกิดจากจุดไหนจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดครับ

© 2017 JIRA Auto Air. All rights reserved.