Volk Beatle

Volk Beatle

volk-beatle-1
Volk Beatle แก้ปัญหาเรื่องมีเศษผงปลิวออกมาตามช่องลมแอร์ตลอดเวลา และมีมีกลิ่นอับชื้นภายในตู้แอร์ของรถ Volk Beatle นั้นทางร้านรู้ปัญหา สามารถแก้ไขได้โดยทีมงานช่าง จิระออโต้แอร์

Copyright © 2021 JIRA Auto Air. All rights reserved.   |   นโยบายความเป็นส่วนตัว